Jihomoravský
krajský svaz házené

15.8.2013 otevřeno: 717 x

Nabídka preventivních programů pro sportovce

Pro mladé i starší sportovce...

 

FN Brno Bohunice připravila pro Vás, tzn. pro mladé i starší sportovce sadu preventivních programů. Pro mladé sportovce jsou připraveny programy „Zdravý pohyb“, zaměřený na pohybový aparát a program „Zdravé srdce“, který je zaměřen na srdíčko mladého sportovce. Pro starší sportovce je připraven program „Zdravý sportovec“, zaměřený na pohybový aparát. Specifický je program „Zdravý růst“, který je zaměřen na predikci výšky budoucích šampionů. Každý program si hradí zájemce sám s tím, že některé zdravotní pojišťovny poskytují, za stanovených podmínek, finanční příspěvek.
 
 
 
 
 
 
 
Více informací na www.preventivni-programy.cz.