Jihomoravský
krajský svaz házené

19.2.2013 otevřeno: 992 x

Novinářský kalamář JM 2012-2013

Do konce března se můžete přihlásit...

 

Do konce března se můžete přihlásit do tradiční celostátní soutěže Novinářský kalamář pořádané Českým svazem házené, spolupořadatelem je Asociace školních sportovních klubů České republiky (dále jen AŠSK). V Jihomoravském kraji je tato soutěž řízena Jihomoravským krajským svazem házené (Bc. Jiří Obršlík vedoucí komise Rozvoje) pod organizační záštitou Střediska volného času Ivančice. Vítězové v našem kraji budou nominováni do Národního finále. 
 
Co je to Novinářský kalamář?
Novinářský kalamář je dlouhodobá postupová soutěž v házené školních družstev ve dvou kategoriích - chlapci a dívky. Hráči těchto družstev musí být příslušníky téže školy, která družstvo do soutěže vysílá. Pod pojmem školní družstvo se pro účely této soutěže rozumí družstvo, které v příslušné kategorii vysílá základní škola či víceleté gymnázium. Členství školy v AŠSK není podmínkou. Pořadatel vypisuje dvě kategorie – chlapeckou a dívčí. Ustavovat smíšená družstva není přípustné.
 
Novinářského kalamáře se mohou účastnit žáci (resp. žákyně) zařazení do školních družstev, kteří zároveň splní dvě následující podmínky:
- jsou žáky nebo žákyněmi pátého, šestého nebo sedmého ročníku základní školy nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií a
- jsou narození v období od 1.1.1999 do 31.12.2001
 
Přihlášky zasílejte emailem na adresu mr.hillock@centrum.cz, stačí uvést název školy, zodpovědnou nebo kontaktní osobu s telefonním číslem a emailovou adresou. Podle přihlášených škol budou stanovena regionální(oblastní kola) dle dostupnosti a spádovosti regionů(oblastí). Tato kola musí být odehrána do 26.04.2013. Vítězové regionálních kol postoupí do krajského kola, které musí být odehráno do 10.05.2013. Vítěz krajského kola postoupí do Národního finále, které se bude hrát v termínu 22.05.2013-24.05.2013.
Regionální(oblastní) kola jsou v režii samotných regionů(oblastí), kde se zvolí nejlepší alternativa pro všechny přihlášené v regionu(oblasti), tak aby všem vyhovovala. Při nedostatku přihlášených škol regionální(oblastní) kola neproběhnou a odehraje se pouze krajské kolo.
 
Více informací o Novinářském kalamáři: